Babyboem

(mijn column in De Waarheidsvriend van vandaag)

Op de racefiets moet je je wel gedragen. Ik heb dus een bel op mijn fiets, zeg ‘bedankt’ als mensen me er langs laten en verbeeld me niet dat ik de Tour de France aan het fietsen ben. Een poldermentaliteit dus. Je wint er geen koersen mee, maar komt wel veilig thuis.

Mijn ervaring is dat andere mensen net zo goed rekening houden met mij: ze gaan keurig een stukje aan de kant. Weinig dingen zo Nederlands als elkaar een beetje ruimte gunnen. Waarom ook niet? Toch zijn er af en toe mensen die niet of nauwelijks ruimte willen maken. Vrijwel altijd zijn dat babyboomers die met hun elektrische mannetje- en vrouwtjefietsen over onze fietspaden zoeven. Of stilstaan, midden op het fietspad. Of in hun Gaastrajassen wandelen, breeduit, met of zonder hond. Zelfs op het breedste fietspad is er dan geen ruimte voor anderen.

Met ouderdom zal het wel niet te maken hebben, want meestal maken mensen van een nog wat oudere generatie wél ruimte. Zou het dan toch een kwestie van mentaliteit zijn? Als er één generatie de naam heeft, moeilijk ruimte te kunnen maken voor anderen, is het wel de babyboomgeneratie. Zie ook de opkomst van een politieke partij als 50Plus, die enkel opkomt voor de belangen van oudere generaties. Jongere generaties zijn niet zo talrijk en niet zo georganiseerd en hebben dus het nakijken.

Nu lijkt het misschien alsof ik ruzie zoek met een complete generatie tegelijk. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, en de meeste babyboomers geven anderen ruimte genoeg. En ook met degenen die dat niet doen, zou ik vrede willen sluiten. De royale hypotheekrenteaftrek, prepensioenen en dergelijke zijn hen gegund, maar zouden wij anderen dan misschien een metertje ruimte op het fietspad mogen? Het alternatief lijkt me dat er vroeger of later tóch een botsing komt.

Hopelijk lijkt de samenleving niet te veel op het fietspad. Anders lijkt een babyboem onafwendbaar.

Tenure track en barmhartigheid

Update 4 oktober. Inmiddels weet ik wat meer over de vacature, en dat geeft toch net een andere belichting: er is eerder geworven voor een UD, maar omdat er geen gekwalificeerde kandidaten werden gevonden, is het nu een tenure track naar UD geworden. Ook blijft de hoogleraar diaconaat aan. Die feiten waren niet uit de vacaturetekst op te maken, maar ze zijn wel relevant: het is duidelijk dat het niet de bedoeling is, misbruik te maken van het roepingsbesef van jonge academici.


De PThU heeft nu zelfs een vacature met tenure track naar UD , voor 0,8 fte. Het is goed dat de tijden voorbij zijn dat iemand die promoveerde, direct hoogleraar werd, maar dit is wel het andere uiterste. Zoals Dolf te Velde terecht twittert: alsof een promotie als startkwalificatie niks meer betekent. Na vijf (!) jaar mag je mogelijk UD in vaste dienst worden. Alle verhalen over tenure track als ontwikkelingsmogelijkheid ten spijt: dit is gewoon een bezuinigingsmaatregel om mensen zo lang mogelijk zo laag mogelijk in het loongebouw te houden. Demotiverend bovendien, als je een vergelijking met andere generaties maakt. En met een aanstelling van 0,8 fte kun je mooi voltijds werken voor 80% van het salaris. Al met al mag je als gepromoveerd theoloog hopen dat je voor 2720 euro bruto per maand aan de slag mag.

Wrang genoeg gaat het hier om het vak diaconaat. In het filmpje wordt uitgelegd dat dit gaat om de studie van de “dienst van barmhartigheid”, die de Protestante Kerk in Nederland heel belangrijk vindt. Het geeft toch wel een dubbel gevoel dat de Protestantse Theologische Universiteit dan mensen onder deze voorwaarden wil aanstellen. Ik begrijp dat de marges smal en budgetten krap zijn, maar wie de term “barmhartigheid” in de mond neemt en mensen zoekt die er op willen studeren, mag zich nog wel eens afvragen of hier geen misbruik wordt gemaakt van het roepingsbesef van jonge academici.

Mintijteer

Afgelopen weekend las ik Mintijteer van Esther Maria Magnis. Van verschillende kanten had ik er enthousiaste verhalen over gehoord. Dat enthousiasme deel ik niet en ik heb me zitten afvragen waarom. Het is een boek waarin met God wordt geworsteld, waar grote vragen van waarheid en dood aan de orde komen, waarin het verdriet om geliefden een stem krijgt. En toch.

  • Het ligt er te dik bovenop. In de taal worden alle emoties extra hard aangezet. Angst is bijvoorbeeld direct ‘razende angst’. En dat is zó expliciet, dat het net niet raakt, maar afketst.
  • Het is te clichématig. Natuurlijk is het waar dat er het Duitse protestantisme wel veel over ‘lief zijn voor elkaar’ is gepreekt, maar in dit boek lijkt Esther de enige te zijn die werkelijk vragen onder ogen ziet. De kerk is een cliché. Die vragen zijn dat trouwens ook. Het gaat over ‘waarheid’, maar die blijft toch nog abstract.
  • De compositie werkt niet. De rol van de clown, van de oma (die uiteindelijk de mierzoete titel van het boek aanreikt): het komt allemaal niet bij elkaar.

Mijn boek is het dus niet.

Grappig genoeg las ik vanochtend twee recensies die precies bij deze blogpost passen. Wolter Huttinga is in Trouw enthousiast, al spreekt hij ook wel over een ‘schreeuwend taalregister’. Maar Tjerk de Reus slaat volgens mij in De Nieuwe Koers de spijker op de kop: ‘Mintijteer laat te weinig ruimte aan de lezer’.

Nederland kan wel wat theologie gebruiken

Mijn bijdrage aan het theologenblog vandaag. Omdat je bij ND moet inloggen en RD het theologenblog nog niet online heeft, plaats ik het bij wijze van uitzondering op mijn eigen pagina.

Er moest wat gebeuren rondom theologie en religiewetenschappen: het veld lag er versnipperd, zelfs desolaat bij na allerlei herschikkingen en bezuinigingen. Een zinvolle visitatie blijkt nauwelijks meer mogelijk te zijn. Niet zo vreemd dus dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) de commissie-Noort instelde om met een analyse en voorstellen ter verbetering te komen.

Terecht signaleert die commissie dat het merkwaardig is dat veel maatschappelijke vraagstukken aan religie gerelateerd zijn, maar dat het de verschillende instellingen kennelijk maar niet lukt hun stem in het maatschappelijk debat te laten horen. De commissie zoekt de oplossing vooral in meer coördinatie en samenwerking om de versnippering tegen te gaan. Zonder die samenwerking dreigt verdere marginalisering.

Een goede wake up call dus. Bovendien doet de commissie de inhoudelijke suggestie, het onderzoek vooral te richten op vormen van ‘geleefd geloof’. Daarbij moeten we vooral buiten de institutionele (en kerkelijke) kaders denken aan hedendaagse vormen van spiritualiteit.

Maar blijft er dan nog wel ruimte voor denken vanuit openbaring? Als het onderzoek draait om de beschrijving van vormen van spiritualiteit, gaat het over mensen, maar niet per se over God. Nu moeten we niet doen alsof dat nieuw is. De klassieke opleiding, met een algemeen deel en een kerkelijk deel, werkte eigenlijk ook al met een buitenperspectief enerzijds en een binnenperspectief anderzijds. De commissie doorbreekt dit denken, gelukkig. Maar de ​spanning komt in andere gedaante terug in de relatie religiewetenschap en theologie.

Het verschil tussen theologie en religiewetenschap lijkt voor de buitenstaander misschien klein, maar het is fundamenteel: gaat het per definitie om God (theologie), of mag het over alle verschijningsvormen van religie gaan maar per definitie niet over God (religiewetenschap).

Persoonlijk vind ik religie en spiritualiteit maar matig interessant: mensen geloven zo veel. Maar bij de vraag naar God staat opeens alles op scherp: wie ik ben, wat de wereld is, wat van waarde is en welke toekomst ons wacht. Als God bestaat, moet het ook over Hem gaan. Prima dat er ook studie naar spiritualiteit gedaan wordt, maar ik zou geen moment overwegen om het mijn studie te maken.

Daarin ben ik niet alleen. Juist confessionele, klassieke theologie-opleidingen houden hun studentenaantallen nog enigszins op peil, terwijl die aantallen elders stevig dalen. Kennelijk willen studenten het over God hebben. En gelijk hebben ze.

In dat licht was het dan ook jammer dat de KNAW geen vertegenwoordiger van een confessionele instelling in de commissie benoemde. Wel worden er aanbevelingen gedaan voor confessionele instellingen, zoals de TU Apeldoorn en TU Kampen. Ze moeten hun samenwerking intensiveren – dat gebeurt al, dus de commissie wordt direct bediend. Daarnaast moet er aangehaakt worden bij grotere verbanden en universiteiten om de aansluiting niet te missen. Ook die overweging wordt vaker gehoord.

Maar welke vorm krijgen dat soort verbanden? Nog altijd dreigt het gevaar dat er in de marge nog wat aan theologie gedaan mag worden, waarna er een grote accolade omheen wordt geslagen van een religiewetenschappelijk verhaal. Minder over God zelf spreken lijkt eerder een oorzaak van de huidige crisis in de theologie dan een oplossing voor die crisis. Nederland kan wel wat theologie gebruiken.

Refobaptisten

Hieronder mijn column in De Wekker van afgelopen vrijdag

Refobaptisten

De refobaptisten zijn ook op Urk geland. Na een gemeente in Overberg, moest er ook een op Urk komen. De website vermeldt eenvoudigweg: ‘De Reformatorische Baptistengemeente Urk is ontstaan vanuit een verlangen om als gemeente samen te komen op Urk.’ Alsof het gaat om een witte vlek voor de verkondiging van het evangelie, die wel een kerkplanting kon gebruiken. Niet in Noord-Holland of Noord-Brabant, niet in Utrecht – nee, op Urk moet dit nieuwe initiatief gestalte krijgen.

Terwijl zo ongeveer heel christelijk Nederland zich bezighoudt met de vraag hoe we de seculiere medemens kunnen bereiken en er generaties opgroeien zonder God en kerk, begint er of all places op Urk een nieuwe kerk. Opdat het hartje van de biblebelt ook bereikt worde met het evangelie. Het doet denken aan een soort kerkelijke kaapvaart: je zoekt de plek op waar toch al de meeste christenen zijn, om daar wat van het ‘marktaandeel’ af te snoepen.

De voorganger van de eerste samenkomst van de refobaptisten is een oude bekende: Jacques Brunt, de voorzitter van stichting HeartCry. Deze stichting opereert ook vrijwel uitsluitend in de biblebelt. Ze was gericht, zei men, op herleving in de gevestigde (reformatorische) kerken, niet op het stichten van een eigen kerk. Men wilde de verdeeldheid overstijgen. Is dat nog geloofwaardig? Nog afgezien van de doopvraag: de verbrokkeling in christelijk Nederland wordt er niet minder door. Dat is treurig.

Relativeren?

Opvallend bij veel ‘refobaptisten’ is de relativerende toon over de betekenis van de doop. Men stelt bijvoorbeeld: Waarom zou je zo’n punt maken van het verschil tussen kinderdoop en geloofsdoop, als in het buitenland bijbelgetrouwe christenen elkaar over deze grens heen herkennen? Dat is ook zo. Maar die relativering klinkt wel merkwaardig bij mensen die om hun doopvisie een eigen gemeente begonnen zijn.

Laten we niet doen alsof er niets op het spel staat: wie zich laat overdopen, zegt dat zijn eerdere doop kennelijk onecht was, want er kan maar één doop zijn. En er kan wel gezegd worden dat kinderen bij Jezus welkom zijn, maar in Gods verbondstrouw door de geslachten heen zijn ze kennelijk niet opgenomen.

Natuurlijk roept dat altijd weer de reactie op: maar Bunyan en Spurgeon waren ook baptisten – en wat kunnen we veel van hen leren. Uiteraard, maar dat betekent toch niet dat ze in elk opzicht gelijk hadden?

Laten we elkaar niet verketteren, maar laten we ook niet wegmoffelen dat het wel degelijk ergens om gaat.

 

The Christian Life Towards 2020: The End of Times?

Gisteren, vandaag en morgen wordt de European Conference for Christian Education in the Netherlands gehouden in Apeldoorn. Ik hield er gisteren een lezing. Helaas heb ik geen tijd gehad voor een spellingscheck. Bepaalde passages heb ik niet (of anders) voorgelezen dan ze hier op papier staan. Dus is de publicatie hier opgedragen aan de welwillende lezer: pdf

Yesterday, I gave a presentation at the European Conference for Christian Education in the Netherlands. You can find the pdf here. Excuse me for many typo’s and other minor errors. The major errors, however, remain entirely my responsibility.

Column (De Wekker)

 

Nasrani

Je wordt ’s ochtends wakker en ziet dat je huis gemarkeerd is. Een Arabische ’N’ is aangebracht, voor Nasrani, christen. Hoe zal dat voelen? Je bent vogelvrij. Formeel krijg je de keus tussen je bekeren tot de islam, belasting betalen of vertrekken. Maar die belasting is torenhoog en gaat gepaard met intimidatie, bedreiging en aanranding. Vertrekken dus, met achterlating van al je bezittingen. Dat is het kruis dat Iraakse christenen te dragen hebben.

De afgelopen week zag je het Nasrani-teken ook in Nederland verschijnen. Vooral op de sociale media, maar er zijn ook organisaties die stickers en T-shirts verspreiden. Ze zijn niet aan te slepen. Het geeft een goed gevoel van solidariteit, van verbondenheid met de christenen daar. Eindelijk eens iets wat we kunnen doen, want we voelen ons zo machteloos tegenover het lijden dat onze broeders en zusters treft. En wat bedoeld was om christenen te brandmerken, wordt een soort geuzenteken. Een sympathiek teken van verbondenheid.

En toch

Ook ik heb de afgelopen weken op het punt gestaan het nasraniteken over mijn profielfoto aan te brengen. En toch heb ik het nog niet gedaan. Ik aarzel. Niet alleen omdat het een beetje goedkoop kan voelen, omdat het Nasrani-teken ons verder niets kost. Ook niet alleen omdat het vreemd voelt een teken dat bedoeld is om af te schrikken, positief te omarmen. Mijn aarzeling heeft meer te maken met de aard van de verbondenheid. Katholiciteit gaat nog dieper dan solidariteit.

Zo leerde ik het eerder op catechisatie, in de tijd dat christenen visjes op hun auto’s begonnen te plakken. Wij catechisanten vroegen onze predikant waarom hij er geen had. Ons idee was dat hij zeker lekker hard wilde kunnen rijden zonder het visje in diskrediet te brengen. Maar nee, het ging er om dat een christen enkel aan het teken van de doop te herkennen is. Dat is het ‘merk- en veldteken’ van Christus.

Vergezocht misschien. En laten we alstublieft elkaar niet de maat nemen over het plaatsen van een Arabische ’N’ of niet. Maar christelijke verbondenheid is allereerst een geestelijke zaak. Welk teken er ook op je huis gezet wordt, het onzichtbare teken van Christus is waar het om gaat.

Intussen bidden we: Kyrie eleison; Heere, ontferm u.

COGG

Vandaag hield de COGG een bijeenkomst over hermeneutiek. Terugkijkend heb ik de volgende observaties.

  1. Het COGG heeft met dit thema in de roos geschoten. Er was een heel goede belangstelling. Persoonlijk vond ik het heel mooi dat er flink wat theologiestudenten waren. De aanwezigheid van afgevaardigden van het bestuur van CSFR beschouw ik als een groot compliment aan COGG!

  2. We zijn in gesprek geraakt rond een aangelegen thema. Niemand heeft ontkend dat hermeneutische vragen er toe doen. Niemand kan zich aan de discussie onttrekken door een simpel machtswoord. Dat lijkt me winst, omdat we alleen samen met alle heiligen een weg kunnen vinden.

  3. Spannend wordt het wel. Collega Burger en ik waren beide nogal kritisch op de eenzijdige focus op het missionaire argument in het GKv-rapport dat morgen ter synode wordt besproken. Maar hoe zijn de culturele aspecten dan te waarderen? Mij lijkt het van belang dat we van begin tot eind gelovig blijven spreken en dat we niet proberen ons aan onze culturele context te ontheffen, maar proberen gehoorzaam te zijn.

Overigens is mijn bijdrage via deze link te lezen. Comments zijn meer dan welkom.